Specyfikacja techniczna i Standard wykończenia

Budynek posadowiony na płycie fundamentowej żelbetowej 50 cm (z zastosowaniem betonu wodoszczelnego) stanowiącej jednocześnie - wraz ze ścianami zewnętrznymi - wannę szczelną zabezpieczająca budynek przez ingerencją wód gruntowych. Płyta fundamentowa posadowiona na chudym betonie i macie bentonitowej - stanowiącej izolację przeciwwodną.

 • W celu zabezpieczenia podziemnej części budynku przed ingerencją wody gruntowej od północnej, zachodniej i wschodniej strony budynku przewidziano drenaż opaskowy, który odprowadza grawitacyjnie wody do studni zlokalizowanych w południowej części działki z których w sposób grawitacyjny są odprowadzane do potoku Cicha Woda /Zakopianka/.
 • Ściany zewnętrzne i wewnętrzne nośne kondygnacji poziomu piwnic - żelbetowe, wylewane na mokro. Ściany zewnętrzne z zastosowaniem betonu wodoszczelnego z izolacja przeciwwodną - mata bentonitowa wraz ścianą dociskową, docieplone styropianem wodoodpornym /od poziomu terenu do poziomu 2m pod poziomu terenu/ Wykończenie od wewnątrz - tynk cementowy.
 • Ściany zewnętrzne parteru: tynk cienkopowłokowy, styropian FS15 15 cm, ściana żelbetowa. 25cm, tynk cementowo-wapienny 1,5 cm /miejscowo obudowane z zewnątrz płytami kamiennymi granitowymi - wielkowymiarowymi - grubości 10-15 cm.
 • Ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych - 1,2,3,4,5 piętra: styropian FS15 15cm, pustak ceramiczny 24 cm, tynk cementowo-wapienny 1,5 cm.
 • Ściany konstrukcyjne wewnętrzne - parter: żelbetowe 25 cm, tynk obustronnie, przy dylatacjach 20cm.
 • Ściany konstrukcyjne wewnętrzne - 1, 2, 3, 4, 5 piętra: cegła kratówka 25 cm, tynk obustronnie. * Ściany działowe : cegła ceramiczna 12cm, tynk obustronnie.
 • Stropy międzykondygnacyjne : żelbetowe o grubościach 18 cm.
 • Stropodach nad kondygnacją piwnic: rozwiązania systemowe firmy Bauder dla stropodachów przewidzianych pod zazielenienie intensywne oraz rozwiązanie systemowe firmy Bauder pod ciągi komunikacyjne dla ruchu pieszego i kołowego. Konstrukcja nośna w postaci płyty żelbetowej grubości 30cm.
 • Stropodach główny /nad kondygnacjami mieszkalnymi/: płyty kamienne na zaprawie klejącej, przepona uszczelniająca, jastrych wodoodporny, włóknina odsączająca, styropian ekstrudowany, mata drenażowa, membrana izolująca, betonowa warstwa spadkowa, płyta żelbetowa 18cm, tynk.
 • Balkony: płytki mrozoodporne i antypoślizgowe, izolacja przeciwwilgociowa (ekofolia), wylewka betonowa zbrojona min 5 cm ze spadkiem 1,5%, cm, płyta żelbetowa, tynk mineralny 0,5 cm.
 • Dżwigi: ściany szybu żelbetowe grubość min 15 cm /szyb wentylowany/.
 • Schody wewnętrzne: żelbetowe monolityczne.
 • Nadproża: żelbetowe.
 • Przewody wentylacji mechanicznej - wg projektu instalacji.
 • Ślusarka okienno - drzwiowa zewnętrzna - aluminiowa Reynaers.

Posadzki

Poziom piwnic:
Ciągi komunikacyjne - wylewka betonowa
Klatki schodowe - płytki ceramiczne
Powierzchnia garaży - wylewka betonowa zbrojona pokryta warstwą epoksydową wykonana ze spadkiem
Pomieszczenia gospodarcze i techniczne - wylewka betonowa / płytki ceramiczne /

Poziom parteru,1, 2, 3, 4, 5 piętro:
Klatki schodowe - płytki ceramiczne
Pomieszczenia higieniczno-sanitarne - płytki ceramiczne
Pokoje, sypialnie, garderoby - wykładzina dywanowa, Aneksy kuchenne - płytki ceramiczne,

Dodatkowe udogodnienia

 • Zapewniono dojazd z poziomu terenu poprzez pochylnie i dostęp na wszystkie kondygnacje użytkowe poprzez windy osobowe.
 • Przewidziano na zewnątrz budynku stanowiska postojowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Zastosowano windy osobowe umożliwiające komunikację osobom niepełnosprawnym i dostęp na wszystkie kondygnacje użytkowe.
 • Do pomieszczeń dla których przewidziano dostęp dla osób niepełnosprawnych zastosowano drzwi o szerokości w świetle 90 cm i pomieszczenia o wymiarach umożliwiających im odpowiednie manewrowanie.
 • Zastosowanie na zewnątrz budynku dojścia i dojazdy o odpowiednich spadkach.